dinsdag 23 augustus 2011

Een oude kennis van vroeger

Op 18 augustus jongstleden plaatste ik een foto in mijn DagInDagUit-fotodagboek, van een boek. Het was de omslag van De Geschiedenis van de Filosofie door H.J. Störig. Het is de uitgave uit 2010.

In een ver verleden (1971) heb ik dit boek van Störig gekocht in de tweedelige uitgave van Het Spectrum, de 10de druk, 2 pockets (nog geen ISBN). Ik heb ze toen gekocht in de Marnix Pocketkelder in de Marnixstraat, waar ik kind aan huis was. Ergens heb ik nog wel een boekenlegger van hen in een of ander boek zitten. Ik woonde nog thuis en keek met mijn vader naar de Teleac-cursus Analyseer Dekonditioneer - een inleiding tot de systematische filosofie, gegeven door Fons Elders. Gegrepen door de onderwerpen of als tip in die uitzendingen, heb ik toen die Störig aangeschaft. Mijn liefde voor boeken was toen al aanwezig. Ook de aandacht voor de uiterlijke verschijningsvorm. En wat ik zo zonde vond, was dat zo'n uitgave niet mooi verzorgd was in een kloeke, gebonden band in één deel! Ik heb zowaar de uitgeverij een brief geschreven, met het verzoek of dit in de toekomst niet tot mogelijkheden behoorde!?
Nooit meer wat gehoord!


Rond 1981-1982 leerde ik Simon Allijn kennen. We deden samen een stage didactiek in het kader van MO-Biologie aan de VU te Amsterdam. En hij deed in zijn vrije tijd aan boekbinden. Hij heeft me toen het een en ander uitgelegd over dat boekbinden. En het eerste boekje dat ik inbindde was Störig. De twee pockets gebonden in één bandzetter! Ik had mijn kloeke boek, maar nu zelf gebonden. Niet lang daarna, in 1983, werd ik aangenomen op het IISG te Amsterdam, als boekbinder en daar werk ik nog steeds - maar boekbinden doe ik nauwelijks meer, maar dat is een ander verhaal.
En in oktober 2009, na vele jaren, zag ik in een boekwinkel de Störig weer liggen, maar dan gebonden als mooi kloek boek, de twee delen in één!
Hans Joachim Störig - Geschiedenis van de filosofie. Spectrum - Uitgeverij Unieboek, Houten-Antwerpen. 35ste druk 2010. 855 pagina's. Vertaling: P. Brommer en J.K. van den Brink, met latere bijdragen van Jan Thielens, Pim Lukkenaer en Margreet de Boer. ISBN 9789049104276.
Oorspronkelijke uitgave: Kleine Weltgeschichte der Philosophie. 1959. Uitgeverij W. Kohlhammer-Verlag, Stuttgart.
Ik denk niet dat de uitgeverij toendertijd naar mij heeft geluisterd.

In die tijd calligrafeerde ik er ook flink op los en onder invloed van Gerard van het Reve was mijn taalgebruik ook wat gezwollen

1 opmerking: